woensdag 9 maart 2011

Fairtrade & International Womensday

Internationale vrouwendag bestaat vandaag 100 jaar
Wereldwijd behoren mannen en vrouwen  formeel dezelfde rechten te hebben. Dit is vastgelegd in internationale mensenrechtenverdragen. In de praktijk blijkt dit wereldwijd echter niet voldoende om achterstelling van vrouwen tegen te gaan.Milagros mundo steunt met de verkoop van fairtrade producten  women empowerment .Uit onderzoek van de Fair Trade Federation is gebleken dat 76% van de Fair Trade-productie gedaan wordt door vrouwen.Fairtrade creeert voor veel vrouwen werkgelegenheid met waardige arbeidsomstandigheden,ontwikkeling en stimulering van  vaardigheden en eerlijk loon.Dit betekend bevordering van de onafhankelijkheid van de vrouw voor een beter leven voor haar zelf,haar gezin en haar familie.