zaterdag 14 mei 2011

World Fair Trade Day 2011

FAIR TRADE YOUR WORLD
Zaterdag 14 Mei is het World Fair Trade day. Het thema dit jaar is;
" Trade for People: Fair Trade Your World ". Dit thema is gekozen om de centrale rol van mensen en milieu binnen handel en consumptie te benadrukken.  World Fair Trade Day is de internationale dag voor Eerlijke Handel . Over de gehele wereld wordt  extra aandacht gevraagd voor eerlijke handel. Fair Trade maakt het verschil. Het is een  uitermate efficiént en effectief antwoord op armoede.
 Fair Trade bevordert een duurzame internationale handel voor kleine producenten, ambachtslieden,
boeren,kleinschalige fabrikanten en handelaren in ontwikkelinglanden. Fair Trade bied kansen, ontwikkelings perspectieven en duurzame levensonderhoud.  Het is van groot belang dat we bewust Fair Trade kiezen en kiezen voor een duurzame consumptie maatschappij. Fair Trade jouw wereld,samen kunnen we de wereld veranderen.
Happy Fair Trade Day!

Milagros Mundo
Postjesweg 23
1057 DV Amsterdam
Nederland+31(0)20-7726750